Nguồn gốc của Super Cargo là Vận tải đường biển! Cho dù đó là vận chuyển nguyên container, gom hàng, vận chuyển hàng tự vận hành lên tàu được (roll-on / roll-off) đối với thiết bị hoặc toàn bộ dự án, vận chuyển hàng bằng đường biển là dịch vụ hàng đầu của chúng tôi.

Nhiều nhân viên của chúng tôi đã được cử đi theo học nhiều khóa học đặc biệt trong nhiều năm - trong và ngoài nước - để có được kiến thức chuyên sâu về tất cả các khía cạnh của vận tải đường biển.

Super Cargo Servicecung cấp các dịch vụ giao nhận vận tải đường biển quốc tế như:

•    Dịch vụ đóng chung trong một container (LCL) và vận chuyển nguyên container (FCL) đến và đi từ các cảng chính trên toàn thế giới
•    Dịch vụ vận chuyển tận nhà đa phương thức, bao gồm lưu trữ, lắp ráp, phân phối và gom hàng ngoài khơi
•    Hợp đồng dịch vụ với các hãng vận tải lớn để bảo đảm không gian và giá cả được bảo đảm
•    Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
•    Đóng gói và đóng thùng
•    Kho bãi và lưu trữ
•    Dịch vụ môi giới hải quan và dịch vụ chuyển phát trong các dịch vụ vận chuyển nội địa
•    Theo dõi và truy xuất các chuyến hàng đường biển

“Chúng tôi vận chuyển hàng, chúng tôi chăm sóc nó: An toàn - Tiết kiệm - Nhanh chóng”