big industry detail apparel

Giày dép và Trang phục là một trong những ngành xuất nhập khẩu quan trọng nhất của Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, thông quan, lưu kho và phân phối. Chúng tôi cũng cam kết đổi mới các giải pháp thuê ngoài cho chuỗi cung ứng đối với các chương trình tuân thủ của khách hàng chúng tôi, nhằm đảm bảo chúng tôi luôn vận chuyển với chất lượng và hiệu quả cao cho bất kỳ thị trường nào trên thế giới.

Quốc gia nào là nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm may mặc và giày dép của Việt Nam? Không có gì ngạc nhiên, đó chính là Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản.

apparel

"Chúng tôi vận chuyển hàng, chúng tôi chăm sóc nó: An toàn - Tiết kiệm - Nhanh chóng"