Thông qua một mạng lưới các văn phòng bao phủ toàn bộ Việt Nam với hệ thống đại lý đầy đủ trên thế giới, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ vận chuyển hạng nhất:

Nguồn gốc của Super Cargo là Vận tải đường biển! Cho dù đó là vận chuyển nguyên container, gom hàng, vận chuyển hàng tự vận hành lên tàu được (roll-on / roll-off) đối với thiết bị hoặc toàn bộ dự án ...

airFreightĐặc biệt trong lĩnh vực hàng không với tất cả các hạn chế của loại hình này, các mối quan hệ kinh doanh lâu dài và sáng tạo của chúng tôi được đánh giá cao.


Là một phần của dịch vụ vận chuyển hàng hóa tận nhà toàn diện của chúng tôi, Super Cargo Servicerất hân hạnh khi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn và thông quan tại chỗ. Chúng tôi phục vụ theo yêu cầu tất cả các loại dịch vụ như sau:

Bạn cần dịch vụ vận chuyển hàng hóa tận nhà Door to Door (dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ tay người giao, đến tay người nhận)? Chúng tôi cung cấp các phòng ban chuyên môn vận chuyển nội địa khả năng gộp nhóm,
 

Bạn đang tìm kiếm các cơ hội bảo quản trong kho có lợi thế hay một đối tác phân phối hiệu quả?

Là một thành phần quan trọng trong danh mục dịch vụ tích hợp của chúng tôi, chúng tôi cung cấp dịch vụ kho bãi và phân phối khắp Việt Nam và trên toàn thế giới...

Xử lý các dự án giao thông đường bộ phức tạp nhất. Tùy theo yêu cầu, các dịch vụ có thể được mở rộng và bao gồm các giải pháp đa phương thức.

Các dịch vụ dự án của chúng tôi bao gồm: