De lichte economische groei voor het komende jaar heeft een positief effect op de Nederlandse transportsector in het goederenvervoer. Onderzoek- en adviesorganisatie Panteia verwacht een bescheiden groei en pas in 2015 echt herstel.

 

Het jaar 2014 wordt een overgangsjaar naar herstel in de periode 2015-2018. Dat verwacht Panteia. In 2014 zal het vervoersvolume 1 procent groeien, zo blijkt uit de negentiende editie van de 'Korte Termijn Voorspeller' voor het Nederlandse goederenvervoer, uitgebracht door onderzoek- en adviesbureau Panteia.

Ladingvolume groeit licht

In 2014 wordt het verlies van ladingvolume van de afgelopen jaren in het wegvervoer weer enigszins goedgemaakt, er komt een groei van 0,8 procent. De buitenlandse handel trekt aan en dat werkt door in de vraag naar transport. Voor het eerste kwartaal van 2014 wordt een stijging verwacht van 0,9 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013. Het wegvervoer van landbouw & levensmiddelen en energieproducten zal in 2014 stabiel blijven en stevige groei in het wegvervoer is te zien in de sectoren chemie en metaal. Voor het wegvervoer in utiliteitsbouw en weg- en waterbouw wordt nog geen herstel verwacht.

Binnenvaart trekt aan

De verwachting is dat het volume in de binnenvaart in 2014 weer aantrekt met 1,1 procent ten opzichte van 2013. Het eerste kwartaal van 2014 zal echter nog weinig verschil laten zien. De exportstromen liggen naar verwachting lager dan in het eerste kwartaal van 2013. De binnenlandse markt daarbij nog weinig groeien om van een herstel te kunnen spreken, dit komt vooral door de aanhoudend lage transportvraag vanuit de bouwsector. De verwachte teruggang in volume in de bouwsector dempt de groei van het totale binnenvaartvolume. Andere deelmarkten in de binnenvaart laten volgens Panteia wel groei zien in de transportvraag. Transport van kolen, olieproducten, containers en agribulk gaat toenemen als gevolg van groei in de staalsector, chemie, energie- en landbouw sector. Voor 2014 wordt de sterkste volumegroei wordt verwacht in het transport van ertsen en metaalproducten, met een toename van 5 procent ten opzichte van 2013.

Spoorvervoer groeit

De ontwikkeling van het volume spoorgoederenvervoer is sterk gekoppeld aan de havenoverslag. De overslag in Rotterdam bleef in 2013 constant, maar de Amsterdamse haven liet groei zien. De haven van Amsterdam meldt dat de spoorcapaciteit wordt vergroot. Voor 2014 wordt voor het Nederlandse spoorvervoer een groei van 1 miljoen ton verwacht. Dat is een groei van 2,3 procent ten opzichte van 2013. In vergelijking tot de andere modaliteiten is de relatieve groei van spoorvervoer het sterkst, maar spoorvervoer heeft een beperkt aandeel in de modal split. Ondanks het feit dat de volumes in het spoorgoederenvervoer het sterkste zijn hersteld in de afgelopen jaren, liggen de volumes nog altijd onder het niveau van oor de kredietcrisis van 2008.